Umělecké sbírky
v péči Musea Kampa

•••••

Sbírka Musea Kampa se soustředí zejména na umění 20. století, s občasnými přesahy k 19. a 21. století. Na rozdíl od většiny institucí není členěna dle materiálu, ale tematicky, čímž kopíruje i historii vzniku jednotlivých dílů kolekce. Část původní sbírky Jana a Medy Mládkových byla darována hlavnímu městu Praze s tím, že Museum Kampa má tento soubor ve správě; další část tvoří vlastní sbírka Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Museum Kampa pravidelně zapůjčuje díla ze svých sbírek i z těch, které spravuje, na domácí i zahraniční výstavní projekty. Zároveň jsou po předchozí domluvě zpřístupněna badatelům, především z řad odborné veřejnosti

SIPKA_sbirky_CZ

Nové akvizice Musea Kampa

•••••

Nové akvizice získané za podpory Ministerstva kultury

•••••