Sbírka pro Jindřicha Chalupeckého

Sbírka pro uznávaného historika umění a teoretika Jindřicha Chalupeckého (1910–1990), který byl klíčovou součástí české i evropské umělecké scény, i když komunistickým totalitním režimem zakazovaný, vznikla v závěru roku 1989 a byla vystavena v pražské Národní galerii pod názvem K poctě Jindřicha Chalupeckého. Měla být prodána a výtěžek věnován na zakoupení hemodialyzačního přístroje pro těžce nemocného teoretika, jehož činnost tolik znamenala pro vývoj českého poválečného umění.

Výstava trvala jen krátce, od 16. do 28. ledna 1990, a doprovázela ji s ohledem na tehdejší okolnosti narychlo připravená tiskovina. Spolupořadateli se staly Národní galerie a český výbor PEN klubu. Meda Mládková spolu s teoretikem umění Jiřím Šetlíkem se nejvíce zasloužili o shromáždění kolekce, do níž věnovali svá díla umělci různých generací. Nakonec se rozhodlo, že dvě třetiny nákladů na nákup přístroje bude hradit Nadace Charty 77 a třetinu soukromá dotace Medy Mládkové. Zároveň se stanovilo, že sbírka zůstane jako celek a že se stane součástí základní kolekce Muzea středoevropského a východoevropského umění současnosti, kterou v posledních desetiletích shromažďovali Jan a Meda Mládkovi ve Washingtonu.

Nakonec švédská firma Gambro zastoupená v Československu rozhodla, že přístroj daruje s tím, že bude předán československému zdravotnictví. Po skončení výstavy byla kolekce převezena na Pražský hrad. Jsou v ní zastoupeni Václav Cigler, Václav Boštík, Aleš Veselý, Karel Malich, Jiří Anderle, Bedřich Dlouhý, Hugo Demartini, Daisy Mrázková, Jiří Načeradský, Adriena Šimotová, Zdeněk Sýkora, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Karel Nepraš, Pavel Nešleha, Kurt Gebauer, Petr Pavlík, Václav Stratil a mnoho dalších výrazných osobností.