Sbírka Nadace Jana a Medy Mládkových – nový fond

Takzvaný nový fond vzniká zejména po roce 2012, kdy do správní rady vstoupil JUDr. Jiří Pospíšil, instituci po finanční stránce stabilizoval a následně začal věnovat větší pozornost akvizicím – jak rozšiřování stávajících autorských kolekcí, tak vytváření nových.

Sbírka Lilli Lonngren Anders
– František Kupka

Sbírku děl Františka Kupky sestavenou významnou americkou historičkou umění zakoupila Meda Mládková na sklonku roku 2011 a za velkého zájmu médií a veřejnosti ji na začátku příštího roku přivezla do Čech. Tato kolekce se skládá z několika olejů, ale hlavně z řady kreseb a studií, které umožňují výjimečným způsobem nahlédnout na projevy tvůrčího myšlení tohoto výjimečného malíře.

V zájmu o dílo Františka Kupky je příběh Lilli Lonngren Anders podobný příběhu Medy Mládkové. V Museum of Modern Art, kde Lilli Lonngren pracovala jako odborná asistentka pod vedením tehdejšího legendárního ředitele Alfreda H. Barra Jr., při jednom z rozhovorů zjistila, že spolu sdílí zájem o Františka Kupku. Barr vyslovil předpoklad, že Kupka je pravděpodobně prvním abstraktním malířem na světě, a vyzval Lilli Lonngren, aby téma prozkoumala na místě, přímo u malíře žijícího v Paříži. Meda i Lilli tak ve stejnou dobu v padesátých letech v Paříži navštěvovaly Kupku ke konci jeho života a obě se staly sběratelkami jeho díla (Medě se nakonec ovšem podařilo získat řadu opravdu význačných děl). V pokročilém věku obou dam Meda nakonec přesvědčila Lilli, aby jí kolekci pro pražské muzeum prodala.

Sbírka umění střední Evropy – nový fond

Hlavní část současných akvizic však směřuje zejména do období po roce 1960. Pozornost se obrátila hlavně k mimopražským autorům, kteří z nejrůznějších, především logistických, důvodů zůstávali mimo cesty Medy Mládkové. Do sbírek se tak dostali autoři jako Jan Wojnar, Dalibor Chatrný, Robert Hliněnský a další. Kromě nich se začala pozornost soustředit (ve výstavní i akviziční politice) také na díla autorů, kteří po násilném ukončení pražského jara odešli do zahraničí – za zmínku stojí například ucelená kolekce děl Karla Trinkewitze, Karla Novosada, Františka Kyncla a dalších. Z dalších významných akvizic minulého období jsou to kupříkladu kolekce děl Jaroslava Vožniaka, René Roubíčka, Vladimíra Kopeckého; dále je možné zmínit práce Adrieny Šimotové, Zbyška Siona, Rudolfa Němce a mnoha dalších.