Tiskové zprávy

•••••

Výroční zprávy

•••••

Logo a vizuální styl
Musea Kampa

•••••

Pravidla užívání loga

•••••

Základní pravidla při aplikaci logotypu Musea Kampa na podkladové plochy.

Logomanuál

•••••

Manuál jednotného vizuálního stylu Musea Kampa podrobně definuje práci s logem a představuje ucelenou podobu vizuální komunikace celé instituce.

Autor loga a vizuálního stylu: Michal Kupilík