Sbírka Jiřího a Běly Kolářových

Básník a výtvarník Jiří Kolář (1914–2002) a jeho žena výtvarnice a fotografka Běla Kolářová (1923–2010) kromě toho, že patří mezi nejdůležitější autory českého poválečného umění, byli také určujícími postavami československé umělecké scény, s širokým přehledem o domácím i zahraničním umění, a to navzdory totalitnímu režimu. „Kolářův“ stůl v kavárně Slavia byl důležitým centrem setkávání, Kolářovi psali nebo ho navštěvovali umělci i teoretici z celé republiky. Kolář tuto síť aktivně udržoval a podporoval celou řadu mladých začínajících autorů, mj. i tím, že sbíral jejich díla, popřípadě je vyměňoval za své vlastní práce. Vznikla tak rozsáhlá sbírka utvářející se v průběhu několika desítek let. Odpovídá Kolářovu zájmu o umění přinášející neobvyklé pohledy na současný svět a mnoha rozličných žánrů a přístupů. Promítá se do ní otevřenost k nejrůznějším druhům projevu a schopnost nacházet nové souvislosti.

Sbírka se rozděluje na několik částí. V první z nich jsou díla klasiků českého moderního umění, k nimž patří Josef Václav Myslbek, Luděk Marold, Josef Mařatka nebo Alfons Mucha. Kolekce obsahuje i tvorbu některých významných představitelů avantgardních směrů první poloviny 20. století – sérii pozoruhodných abstraktních obrazů Františka Kupky, objevné koláže Vojtěcha Preissiga, sérii grafik Josefa Čapka, díla Františka Tichého, Václava Tikala, Václava Špály, Aloise Wachsmana.

Důležitou část tvoří okruh Skupiny 42, zformované během druhé světové války, k níž Jiří Kolář patřil. Najdeme v ní obrazy, kresby, grafické listy jejích členů: Jana Kotíka, Františka Grosse, Františka Hudečka, Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, Jana Smetany nebo fotografie Miroslava Háka. Další oddíl představují autoři, kteří přinášejí nejrůznější experimentální postupy. K těmto osobnostem, nastupujícím hlavně koncem padesátých a počátkem šedesátých let, se řadí například Ladislav Novák, Vladimír Boudník (kolekci Vladimíra Boudníka však Jiří Kolář věnoval Galerii hl. m. Prahy), Vladimír Burda, Milan Dobeš, Čestmír Janošek, Milan Grygar, Josef Hampl, Jiří Hilmar, Jan Koblasa, Antonín Málek, Jiří Valenta, J. H. Kocman, Karel Malich, Vladislav Mirvald, Pavla Mautnerová, Robert Piesen, Stanislav Podhrázský či Mikuláš Medek. Z následující generace jsou zastoupeni kupříkladu Olaf Hanel, Robert Wittmann, Miloslav Moucha.

Objevují se v ní také díla konceptuálních umělců a dokumentace k některým jejich akcím. K nim patří Milan Knížák, Jan Mlčoch, Karel Miler. Důležitý je také menší oddíl zahraničního umění, k němuž se řadí Auguste Rodin, François Morellet, George Maciunas, Hans Hartung ad. Jiří a Běla Kolářovi věnovali sbírku Nadaci Jana a Medy Mládkových – Museu Kampa s tím, že se zatím do této instituce přestěhuje její část, k níž však patří celá řada unikátních uměleckých děl.