Miloš Cvach – R 2/2016 (nástěnný reliéf), 2016

Miloš Cvach
*1943, Vír – žije v Paříži, působí po celé Evropě
studoval Školu uměleckých řemesel v Brně a v letech 1963-1970 Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru Jiřího Johna.

Miloš Cvach se v roce 1972 oženil s francouzskou mimořádnou studentkou-stážistkou Sophií Curtil, která studovala několik měsíců v ateliéru pro zahraniční studenty. V roce 1973 se mu podařilo získat povolení k návštěvě manželky a z Paříže se již nevrátil. Zde pedagogicky působil na Univerzitě Panthéon Sorbonne, v Centru Georges Pompidou a v Bretani na Škole umění města Quimperu. V roce 1987 mu bylo vládou USA uděleno cestovní stipendium na dvouměsíční tvůrčí pobyt v nadaci Yaddo ve státě New York. Od roku 1991 vyučuje na Škole krásných umění ve Valenciennes. Do České republiky se pravidelně vrací. Se Sophií Curtil mají stále společný ateliér a řadu výstav realizují společně.

Miloš Cvach, přestože je vnímán zejména jako sochař a autor objektů, tak se soustavně věnuje i malbě, kresbě, fotografii a v posledních letech i tvorbě autorských knih. Společným jmenovatelem jeho tvorby je určitý minimalismus, respektive úspornost výrazových prostředků, silné prostorové cítění a uměřená práce s barvou. Důležitým impulzem pro konečnou podobu díla jsou samotné materiály (sádra, hlína, dřevo, včetně nesochařských, jako větve, provázky či nalezené předměty), které se snaží Cvach maximálně respektovat a poskytnout jim vlastní prostor.

Pro Cvacha je mimořádně důležité téma krajiny – nejde o popisné ztvárnění ale o impulzy (křehkost, rovnováha, udržitelnost, horizont, barevné členění), které jsou přetaveny do pozoruhodné abstrahující podoby.

Nově získaná práce představuje aktuální polohu Cvachovy tvorby. Do objektů vnáší více barevnost, pracuje s matným a lesklým povrchem – dá si říci, že jeho tvorba přijala jisté postmoderní impulzy. Objekty také vystupují z plochy reliéfu, jsou dynamičtější v opanování prostoru. Tyto reliéfy mají pandán v prostorových objektech, u všech děl věnuje Cvach mimořádnou pozornost způsobu instalace a komunikaci díla s prostorem – prostor je chápán jako nedílná součást objektů. Velkou blízkost těmto aktuálním výrazně prostorovým objektům mají Cvachovy autorské knihy, umožňující ověřit vazby jednotlivých geometrických segmetnů.

V rámci sbírek Musea Kampa Cvachovo dílo navazuje na větší kolekci děl autorů (František Kyncl, Jiří Hilmar, Romáš Rajlich aj.), kteří také převážně z odlišného politického přesvědčení, než které vládlo v té době v Československu, odešli za hranice. Série děl (nákupy a dary) Miloše Cvacha tuto sbírku vhodně rozšíří – Museum Kampa je jednou z mála institucí v České republice, které se akvizicím emigrantů systematicky věnuje.

Dílo bylo zakoupeno za podpory Ministerstva kultury České republiky.

Helena Musilová

Jan Merta – V prostoru, 1985-1989

kombinovaná technika na plátně, 150 x 150 cm

Leonid Ochrymčuk Objekt, 70. léta 20. století dřevo, polychromie, 42, 5 x 19 x 25 cm

dřevo, polychromie, 42, 5 x 19 x 25 cm