BEDŘICH DLOUHÝ Akademický malíř B. D. vzpomíná (Autoportrét IV), 2019 kombinovaná technika, plátno, 140 x 180 cm

BEDŘICH DLOUHÝ
Akademický malíř B. D. vzpomíná (Autoportrét IV), 2019
kombinovaná technika, plátno, 140 x 180 cm

Dílo bylo zakoupeno za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 

Bedřich Dlouhý (1932, Plzeň) je jedním z nejlepších českých výtvarníků poválečné generace. Na výtvarnou scénu vstoupil už v 50. letech, kdy se stal spoluzakladatelem dadaisticky orientované skupiny Šmidrů. Absurdita, groteska, ironie, černý humor, charakteristická pro Šmidry, obohacená o prvky surrealismu a symbolismu, se staly i momentem určujícím další Dlouhého tvorbu.
V šedesátých letech Dlouhý vytváří zejména asambláže, v nichž se se specifickým ironickým vidění dotýká vztahu vysokého a nízkého, reklamy a každodennosti, banality a zázračnosti; využívá nalezené, často velmi bizarní artefakty, které kombinuje s klasickou, hladkou, staromistrovskou malbou, jak ji známe třeba z mnichovské akademie 19. století.
Práce z 90. let a po roce 2000 sumarizují dosavadní Dlouhého tvorbu. Estetika asambláží, hladká malba, humor a nadhled se snoubí v jedinečná, vyzrálá díla – mezi ně patří i autorova „vzpomínka“, dílo, které je jedním z posledních autorových prací a které je zároveň i shrnutím jeho celoživotního směřování a snažení.

Leonid Ochrymčuk 55 LOB 08, 1985 akryl, olej, plátno, 160 x 110 cm

akryl, olej, plátno, 160 x 110 cm