Karel Pauzer, Pečovatelka, 1989, pálená hlína s doplňky ze šamotu s pryskyřicí, vyztužená ocel

Karel Pauzer (1936, Praha), sochař, keramik a grafik, patřící k nejvýraznějším, i když dosud ne zcela doceněným postavám českého umění 2. poloviny 20. a 1. čtvrtiny 21. století.
Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru sochaře Jana Kavana, kde se mj. potkal se svojí budoucí ženou Hankou Purkrábkovou, a se sochaři Zdeňkem Jílkem nebo Janem Hendrychem. Jeho práce mají rozpoznatelný rukopis, pracuje zejména s keramickou hlínou, často ponechanou jenom v surovém (vypáleném) stavu, místy pracuje s polychromií. Od devadesátých let využívá i umělou pryskyřici a další plastické hmoty.
Od počátku inklinoval k figurativnímu vyjádření – nejprve v lidské figuře, později se začal soustředit primárně na zvířecí a následně i na rostlinnou říši. Postava zvířete sloužila k rozehrání celé řady situací a scén, které sice vycházejí z chování zvířat, ale v přeneseném smyslu velmi přesně odkazují na svět lidí a zejména na mezilidské vztahy. Emoce a vztahy jsou zdůrazněné sochařskou modelací, pro kterou má Pauzer mimořádný cit. Zvířata jsou nahá (ve smyslu bezsrsti), s napnutými svaly a zdůrazněnými kostmi, často i genitáliemi, vztahům mezi figurami v sousoší jsou přizpůsobeny i proporce. V souvislosti s Pauzerem se zmiňuje i jeho specifické objevování dnes již zapomenutých instinktů.
Pečovatelka patří k mimořádným ukázkám jeho tvorby. „Pečující“ dominantní pes/fena (bez zdůrazněného pohlaví) svojí intenzivní péči naprosto zatlačuje, až utlačuje figuru ležící na zádech, která sice prokazuje cosi jako snahu o odpor, který je však úplně zbytečný a v zárodku potlačený.

popiska:
Karel Pauzer, Pečovatelka, 1989
pálená hlína s doplňky ze šamotu s pryskyřicí,
vyztuženo ocel.
značeno v dolní části monogramem

ZDENĚK KUČERA Diagonála, 1989 akryl, sololit, 120 x 60 cm

akryl, sololit, 120 x 60 cm