Vladimír Kopecký – Gloria, 2017

Vladimír Kopecký
(*1931, Svojanov)
malíř, sklářský výtvarník, pedagog
studia: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov; Odborné učiliště sklářské, Nový Bor; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Významný sklář a malíř Vladimír Kopecký začal svoji uměleckou dráhu v padesátých letech 20. století, kdy se podílel na fenomenálním úspěchu československého pavilonu na EXPO ’58 v Bruselu; v dalších letech vytvořil řadu realizací i samostatných uměleckých děl, zastoupen je v prestižních domácích i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách.
Tvorba Vladimíra Kopeckého zahrnuje celou řadu přístupů, jak v materiálové, tak v obsahové a formální rovině. Autora můžeme zařadit jak ke gestické malbě, tak i geometrické abstrakci, nedílně se ovšem řadí také mezi umělecké skláře a to všechno v jednom momentu současně, jako by byl stále rozkročen mezi řádem a chaosem. Nepopírá se to, naopak, podtrhuje, jedna složka umocňuje druhou, nebo spíše, jeden přístup v podobě akce a reakce vyvolává ten opačný. Právě na tomto širokém rozpětí a v neuvěřitelné výtvarné invenci tkví obrovská Kopeckého síla.

Obraz Gloria završuje Kopeckého práce z posledních dvou let: především cyklus téměř minimalistických obrazů s centrálním motivem jednoduchého geometrického útvaru, trojúhelníku nebo obdélníku, jejichž tvar se opticky proměňuje v závislosti na zvolené barevné kombinaci; Kopeckého malířský projev je v tomto cyklu střízlivý, naplno nechává vyniknout samotný motiv. Do některých těchto obrazů s geometrickým útvarem či útvary vstupuje gestickou malbou, která racionálně budovaný prostor najednou radikálně promění. Kopecký zároveň pracuje s barevnými kontrasty – uhlová „monochromatická“ kresba na výrazně barevném pozadí.

Práce Vladimíra Kopeckého jsou ve sbírkách Musea Kampa zastoupena díly z různých médií (kresby, obrazy, sklo) i z různých dob vzniku – a snažíme se doplnit tuto řadu i o velmi aktuální díla.

Dílo bylo zakoupeno za podpory Ministerstva kultury České republiky.

Milan Grygar – Antifona, 2017

diptych; akryl, plátno, 140 x 120 cm každá

Karel Adamus – Delší čas (Paleta kameny) – Dvanáct pohledů na svět – báseň objekt (Paleta zrcadla), 1987–1988

diptych, objekty, kombinovaná technika, 22 x 8 x 1 cm (každý)