Leonid Ochrymčuk 77 LOB 08, 1980 (Z cyklu Vystřihovánky) akryl, olej, sololit, 108 x 88 cm, včetně autorského rámu

Leonid Ochrymčuk
77 LOB 08, 1980 (Z cyklu Vystřihovánky)
akryl, olej, sololit, 108 x 88 cm, včetně autorského rámu

Leonid Ochrymčuk se narodil 19. května 1929 v Brně. V letech 1948 – 1953 vystudoval Pedagogickou fakultu brněnské univerzity. Pracoval jako pedagog na dětské psychiatrii v Brně – Černovicích a v letech 1972 – 1989 přednášel na brněnské Pedagogické fakultě.
Jeho dílo je výrazně inspirováno světem dětského myšlením a představivosti. „Dítě kreslí, jak myslí, nic nepředstírá. Chtěl bych tak umět kreslit, bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Ochrymčukův zájem o humor a hru spojený s mimořádným smyslem pro jednoduchost výtvarného jazyka vyústily ve druhé polovině 70. let v cyklus Vystřihovánek. Na čtverečkovaný rastr, jehož původ je ve školní podložce (lenochu), vlepoval papírové modely, které na sklonku 70. let zvětšoval a převáděl do velkoformátových maleb.
Na tomto základě se zrodil také typický Ochrymčukův LOB. Zcela originální bizarní bytost, jejíž vzdálený myšlenkový předvoj můžeme v českém prostředí nacházet snad jen v některých technicistních kompozicích Františka Grosse. V Ochrymčukových obrazech LOBů vstupují do vzájemného dialogu dvě základní roviny. Na jedné straně pravidelnost rastru, který je čistě racionální metodou dělen, násoben, a variován a na straně druhé svobodný prostor pracující se zcela jinou skutečností, totiž s vystřiženým (popřípadě do malířského záznamu převedeným) tvarem. Ochrymčukovy obrazy LOBů jsou tedy jakousi smyslovou „rovnicí“ pracující s estetikou op-artu a nové figurace, Ernstovými Loplopy či Dubuffetovými Hourloupy, a s bezbřehou imaginací.
Leonid Ochrymčuk tak od 60. let představuje výraznou osobnost, jejíž dílo čerpající ze světa školních podložek, vystřihovánek a her v nás oživuje vzpomínky a pocity dávno zapomenuté dětské radosti. Leonid Ochrymčuk zemřel 24. srpna 2005 v Brně.
Dílo je obrazem, malovanou koláží a zároveň objektem (vzhledem k autorskému rámu). Patří do série vystřihovánek, to je blasfemický pop-artový prvek, který se vyskytoval u několika jiných umělců – například střihy Naděždy Plíškové nebo u Jana Steklíka. Zároveň jde o dětskou vystřihovánku, fragmenty figur jsou označeny čísly. Gotický, či dokonce husitský ráz vystřihovánek odlehčuje kostičkované pozadí, typický lenoch. Framenty jako by se na podložce uspořádaly do formy LOB, bytosti, jež zastupuje Ochrymčukovo alterego.

Dílo bylo zakoupeno za podpory Ministerstva kultury České republiky.

Ilona Víchová

Miloš Cvach – R 2/2016 (nástěnný reliéf), 2016

lakovaná překližka, 66 x 45 x 8 cm

JAROSLAV KOLÉŠEK – Ayrton Senna, 2006

barvené sklo, v. 40 cm