Tomáš Rajlich – Bez názvu, 1972

Tomáš/Tomas Rajlich
1940 Jankov – žije a tvoří v Praze, Amsterdamu a v Toskánsku
malíř, sochař, grafik, pedagog
vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliéry Karla Hladíka, Jana Laudy a Karla Pokorného), 1958–1964

Rajlich patří k podstatným osobnostem evropského konceptuálního umění konce 60. a 70. let, pokud tento pojem vnímáme také v kontextu minimalistických, geometrických či výsostně abstraktních dobových tendencí – konec konců tyto postoje stály u zrodu Klubu konkretistů, který autor v roce 1967 spolu s Arsénem Pohribným, Jiřím Hilmarem a Radkem Kratinou spoluzakládal. Už tam deklaroval zájem o přísné geometrické struktury, ovšem vlivem širokého světového konceptuálního proudu a postminimalismu začal své dílo rozvíjet do mnoha směrů – pojítkem je geometrická abstrakce, ovšem slouží jako východisko ohledávání možností média malby (expresivní malířské gesto vs. hladká neosobní malba), možností barevných vztahů a její pomocí budovaného prostoru aj. Stejně tak důležitá byla (a stále je) textura obrazu, povrch díla – dá se říci, že v Rajlichově podání lze hovořit o živé geometrii.
V roce 1968 po sovětské invazi Rajlich opustil Československo a i díky řadě výstav, které se Klubu konkrétistů v zahraničí podařilo během let 1968 a 1969 zorganizovat a trochu i díky vlně solidarity s umělci z okupované země se mu podařilo se velmi brzy etablovat na mezinárodní scéně – už v roce 1975 vystavoval na významné výstavě Fundamental Painting pořádané Stedelijk Museem v Amsterdamu.
Většina Rajlichových obrazů z konce 60 a začátku 70. let v sobě nese přísný geometrický rastr, který je různým způsobem dotýkán a převrstvován. Jako pro většinu geometristů, i pro Rajlicha je důležitým výrazovým prostředkem světlo, pomocí kterého buduje hloubku a prostor obrazu, respektive buď zdůrazňuje plošnost, nebo naopak.
Tři nové získané předměty z tohoto mimořádně intenzivního tvůrčího období, každý reprezentuje určitý princip. Téměř bílý monochrom z roku 1972, v němž je bílá struktura dotýkána, rozrušována, překrývána expresivním malířským gestem, je typickým obrazem pro začátek 70. let a předkládaný obraz patří k mimořádně krásným pracím. Rajlich si v této době oblíbil čtvercový formát velikosti 40 x 40, což také umožňovalo variabilní instalaci při vystavení.

Museum Kampa se systematicky věnuje autorům, kteří odešli zejména po roce 1968 do emigrace, také je velká pozornost směřována na umění geometrie – v posledních letech byly do sbírek získány unikátní práce od Radka Kratiny, Vladislava Mirvalda, Františka Kyncla a dalších – práce Tomase Rajlicha tedy do sbírky Musea Kampa organicky patří.

Dílo bylo zakoupeno za podpory Ministerstva kultury České republiky.

Jitka Svobodová Stromy, 1982

drát, papír, barva, v. 120, d. 120, š. 28

Tomáš Rajlich – Bez názvu, 1974

akryl na desce, 40 x 40 cm