Leonid Ochrymčuk 22 LOB 78, 1980 (Z cyklu Vystřihovánky) akryl, olej, sololit, 77 x 57 cm

Leonid Ochrymčuk
22 LOB 78, 1980 (Z cyklu Vystřihovánky)
akryl, olej, sololit, 77 x 57 cm

Leonid Ochrymčuk se narodil 19. května 1929 v Brně. V letech 1948 – 1953 vystudoval Pedagogickou fakultu brněnské univerzity. Pracoval jako pedagog na dětské psychiatrii v Brně – Černovicích a v letech 1972 – 1989 přednášel na brněnské Pedagogické fakultě.
Jeho dílo je výrazně inspirováno světem dětského myšlením a představivosti. „Dítě kreslí, jak myslí, nic nepředstírá. Chtěl bych tak umět kreslit, bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Ochrymčukův zájem o humor a hru spojený s mimořádným smyslem pro jednoduchost výtvarného jazyka vyústily ve druhé polovině 70. let v cyklus Vystřihovánek. Na čtverečkovaný rastr, jehož původ je ve školní podložce (lenochu), vlepoval papírové modely, které na sklonku 70. let zvětšoval a převáděl do velkoformátových maleb.
Na tomto základě se zrodil také typický Ochrymčukův LOB. Zcela originální bizarní bytost, jejíž vzdálený myšlenkový předvoj můžeme v českém prostředí nacházet snad jen v některých technicistních kompozicích Františka Grosse. V Ochrymčukových obrazech LOBů vstupují do vzájemného dialogu dvě základní roviny. Na jedné straně pravidelnost rastru, který je čistě racionální metodou dělen, násoben, a variován a na straně druhé svobodný prostor pracující se zcela jinou skutečností, totiž s vystřiženým (popřípadě do malířského záznamu převedeným) tvarem. Ochrymčukovy obrazy LOBů jsou tedy jakousi smyslovou „rovnicí“ pracující s estetikou op-artu a nové figurace, Ernstovými Loplopy či Dubuffetovými Hourloupy, a s bezbřehou imaginací.
Leonid Ochrymčuk tak od 60. let představuje výraznou osobnost, jejíž dílo čerpající ze světa školních podložek, vystřihovánek a her v nás oživuje vzpomínky a pocity dávno zapomenuté dětské radosti. Leonid Ochrymčuk zemřel 24. srpna 2005 v Brně.
Objekt/ obraz označený kódem 22-LOB-78 patří do série Vystřihovánky respektive Střihy na LOBa. LOBův tvar je symbolicky vystřižen ze skutečného střihu, jaký se dal na přelomu 70. a 80. let koupit v leckterém ženském časopise. Šaty vycházejí z dětských vystřihovánek, které se daly koupit v každém papírnictví a byly trvalou součástí dětských her. Tyto konkrétní oděvy jsou určeny ženě, patří do ženského slavnostního šatníku, o čemž svědčí i kytice. Půjde tedy o ženskou alternaci LOBa, o Ochrymčukovu Rose Selavy.

Dílo bylo zakoupeno za podpory Ministerstva kultury České republiky.

Ilona Víchová

Miloš Cvach – R 2/2016 (nástěnný reliéf), 2016

lakovaná překližka, 66 x 45 x 8 cm

BEDŘICH DLOUHÝ Akademický malíř B. D. vzpomíná (Autoportrét IV), 2019 kombinovaná technika, plátno, 140 x 180 cm

kombinovaná technika, plátno, 140 x 180 cm