2016_Trinkewitz_02
Trinkewitz_expozice01
Trinkewitz_expozice02
Trinkewitz_expozice04
Trinkewitz_expozice03
Trinkewitz_expozice05

27/2 – 15/5/2016

Karel Trinkewitz

Cílem výstavy Karla Trinkewitze v Museu Kampa se stalo seznámení české společnosti s výtvarným dílem této výjimečné osobnosti básníka, žurnalisty a výtvarného umělce, jehož jméno u nás prozatím zůstává neznámé. Výstava se soustředila na Trinkewitzovy koláže, objekty i práce nesoucí se v duchu lettrismu. Koncepce výstavy názorně objasňovala v tematických celcích různorodost jeho přístupů k tvorbě. Zakladatelka Musea Kampa Meda Mládková po celý svůj život sbírala umění vznikající za železnou oponou a podobně jako Trinkewitz byla oficiálním odpůrcem komunistického režimu. I proto se výstava soustředila nejen na tvorbu, ale i na životní osud autora. Ten byl v rámci akce Asanace po podpisu Charty 77 cílenou šikanou složkami Státní bezpečnosti donucen k odchodu do exilu. V rámci výstavy museum vytisklo katalog věnovaný životnímu příběhu a výtvarnému dílu Karla Trinkewitze.

 

Kurátorka: Klára Burianová
27. února 2016 – 15. května 2016
1. a 2. patro Moderny, 2. patro Schulzova křídla
Návštěvnost: 14 175