mrazek_expozice01
mrazek_expozice02
mrazek_expozice03
mrazek_expozice04
mrazek_01

5/3/2016 – 6/6/2016

Jiří Mrázek:
Terra incognita

Jiří Mrázek nesporně patřil k předním českým umělcům druhé poloviny 20. století, přesto jeho umělecký odkaz dosud nebyl náležitě zhodnocen a zvláště pro mladou generaci je ve skutečnosti neznámým umělcem. Prezentace jeho díla přesně zapadá do programu Musea Kampa, které se mj. soustředí na práci členů skupiny UB 12, které byl Jiří Mrázek zakládajícím členem. UB 12 sehrála v českém moderním umění (členy byli na při. Boštík, Janoušek a Janoušková, Šimotová, Kolíbal, Prachatická, Mrázková, John, Burant, Kučerová, Smutný, Bartovský) důležitou roli. Skupina stála v opozici proti oficiálnímu umění nejen tím, že kategoricky zachovávala a respektovala svobodný umělecký projev a nezávislost každého člena.

Mrázek se ve své práci už od počátků začal spoléhat na barvu, linii a tvar. Jimi budoval své universum, z něhož vyloučil hmotnost a vyzdvihl svobodné gesto, které vyvěralo z jeho vnitřních představ. I když se tvary opíraly o racionální jevy, byly výsledkem snů a představ, hry ploch a linií, skládaných jako umná arabeska do složitých celků. Mrázkův umělecký odkaz spočívá ve výsostném postavení malby a kresby a v práci se sdělností výtvarných kvalit v linii, barvě a tvaru s vědomím jejich nezastupitelnosti.

 

Kurátorka: Miroslava Hlaváčková
Konírna, Schodiště, Malá galerie
Návštěvnost: 25 962