malich_expozice04
malich_expozice02
malich_expozice03
malich_expozice05
malich01

9/2 – 31/5/2016

Karel Malich:
Nově objevený

Museum Kampa ve spolupráci s galerií Zdeněk Sklenář představilo ve světové premiéře významný reliéf Karla Malicha, který vytvořil pro jídelnu vysokoškolských kolejí Bolevecká 34 v Plzni-Lochotíně v letech 1978–1980. Unikátní dílo prostřednictvím drátěných křivek vizualizujících vztah lidské postavy a vzdušných vírů bylo až do loňského jara ukryté a zapomenuté v prostorách plzeňských vysokoškolských kolejí. Monumentální objekt byl objeven až díky usilovné a soustavné snaze plzeňského spolku Křížky a vetřelci (Aleš Hejna, Pavel Cvrček a Daniel Jahn), zabývajícího se mapováním objektů z doby normalizace v Plzeňském kraji. Plzeňský reliéf doprovází Černobílá plastika (1964–1965), jež byla součástí výstavy sochařů dvaceti národů v newyorském Guggenheimově muzeu v roce 1967 a průřez Malichovy práce z období 2010 až 2015. Nepředpokládalo se, že se Malich vrátí po více než deseti letech, kdy se věnoval pouze kresbám, k trojrozměrným plastickým realizacím, jichž do dnešních dnů provedl téměř osmdesát.

Nástěnné a závěsné plastiky z ocelového drátu a překližky ukazují, že vstup do prostoru pro Malicha zůstává stále otevřenou výzvou, uskutečňovanou jednoduchým geometrickým tvaroslovím nesoucím v sobě hluboké významy, které odkazují do autorovy osobní minulosti i k odvěkým kulturním symbolům.

 

Kurátor: Karel Srp
Výstavní sály v přízemí
Návštěvnost: 24 335