2016_kupka_expozice01
2016_kupka_expozice02
2016_kupka_expozice03
2016_kupka_expozice04

8/2 - 22/5/2016

František Kupka:
Modré v pohybu

Museum Kampa se soustředí na výstavy a doprovodné projekty, kterými chce pokračovat v upevnění spojení Praha = František Kupka. Osobnost a tvorbu Františka Kupky Museum Kampa prezentuje ve stálé expozici, založené na dílech, které sběratelka a mecenáška Meda Mládková darovala městu Praze a ve výstavách tuto expozici rozšiřujících a doplňujících. Expertka na dílo Františka Kupky Markéta Theinhardt, působící na pařížské Sorbonně, autorka řady textů a publikací o Kupkovi a umělecké scéně Kupkovy doby svůj projekt do stálé expozice zaměřila na slavný obraz Vanoucí modře a souvislosti jeho vzniku. Na třech existujících malbách se stejným názvem Bleus Mouvants / Vanoucí modře (sbírka Musée National d´Art Moderne Paris – Centre Pompidou; Národní galerie v Praze a soukromá sbírka v Londýně) výstava představila Kupkovu ideu nekonečného, stále se opakujícího pohybu, evokujícího pohyb mořských vln. Vznik abstrakce v tomto případě podnítila Kupkova imprese, zkušenost s hrou vody, která měnila vizuální kvality modré barvy, jež byla najednou schopná existovat na ploše obrazu sama o sobě.

 

Kurátorky: Markéta Theinhardt, Helena Musilová
1. patro stálé expozice věnované Františku Kupkovi
Návštěvnost: 27 400