Kateřina Černá 2. 1937 – 23. 1. 2024 Kateřina Černá se narodila v Praze 17. února 1937, za pár dní by oslavila 87. narozeniny. Velice záhy našla svůj nenápadný tichý půvab snové skutečnosti. Sněné a přece reálné postavy na jejích obrazech levitují, mávají na parník nebo krouží na bruslích krajinou přání a touhy, nasvícenou stříbřitým leskem vzpomínek. Poklidné košaté zahrady patří k přeludně graciézním zemím amazonek a nymf, a líbezným krajinám nedělního dětství mezi promenádami s kolotoči, loukami a nádhernými výhledy na Prahu. V postelích uprostřed zahrad sní usměvavá dívka za zavřenýma očima sen o Paříži, kam zalétává ve snu pravidelně každé úterní odpoledne. A občas i v sobotu po obědě. Autorka už od roku 1962 vnímala asambláž jako citové zátiší. Do obrazů vlepovala látky, krajky, stříbřité kovové folie. Nestačila jí vizuální stránka obrazů, pracovala s písmem a sdělením. Obrazy přepracovávala do grafických listů, kolorovala je a sestavovala do osobitých autorských knih. Velkou část života učila v lidové škole umění, kde si vyzkoušela řadu technik, k nimž by se jinak nedostala, třeba malbu na skle. V drobných textech napsaných na zdobné prostírání pod dorty je jasně patrná její souvislost s Křižovnickou školou čistého humoru bez vtipu, v dramatických opusech zase příbuznost s havlovským absurdním dramatem, aniž by pravidelně sedávala na pivu u Křížovníků nebo u Svitáků a vycházela z něčeho jiného než z vlastního života.  Kateřina Černá je v obrazech, grafikách i knihách jasná, čistá, vtipná a zářivě radikální svým vlastním způsobem a na svém vlastním prostoru. Je nám ctí, že jsme mohli loni v Museu Kampa uspořádat její výstavu Sny zaznamenané. Byla překrásná. Podle sdělení rodiny se poslední rozloučení s Kateřinou Černou bude konat 31. ledna 2024 v 15:15 v obřadní síni krematoria v Motole. Martina Vítková https://www.museumkampa.cz/vystava/katerina-cerna-sny-zaznamenane/

U příležitosti právě probíhající výstavy Lubomíra Přibyla Retrospektiva vyšla stejnojmenná obsáhlá publikace. Kniha navazuje na autorovu monografii připravenou Jiřím Valochem (Gallery, Praha 2006). Doplňuje práce z posledních let a více jsou v ní zastoupena díla z padesátých a šedesátých let. Texty Jany Šindelové, Adama Štěcha, Ilony Víchové a Martiny Vítkové jsou doplněny dobovými texty z let 1964 - 2019. Tvorbu přibližuje nespočet reprodukcí, řada dobových fotografií a závěrem pohledy do aktuální expozice.

Jan Zrzavý vycházel ze symbolismu počátku 20. století. Byl vždycky svůj, zcela odlišný, po avantgardních počátcích ho můžeme nejblíže přiřadit mezi umělce preferující neoklasicismus, novou věcnost i magický realismus. Lektorské oddělení připravilo programy, které pomohou žákům přiblížit umělcovu tvorbu i jeho samotného.   ZRZAVÝ V KOMIKSU Kolik příběhů vypráví jeden obraz Jana Zrzavého? A kolik historek dají vystavená díla v Museu Kampa dohromady? Zrzavého plátna často vypadají jako opuštěná divadelní scéna, jindy naopak vypráví o zasněné dívce i o Adamovi a Evě. Na workshopu propojíme aktuální literární žánr komiksu s díly notoricky známého českého umělce. Kromě toho se žáci dozvědí více ze Zrzavého života i o způsobu jeho tvorby. Workshop je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a pro rodiče s dětmi Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)   NA JEDNÉ LODI S JANEM ZRZAVÝM Jak vypadají obrazy přímořských krajin vysněných v mysli Jana Zrzavého? Jaké prožitky a vzpomínky se za nimi skrývají? Mohou skrze obrazy promluvit i naše cestovatelské zážitky nebo představy o ideálním místě? A doplul by do nich Jan Zrzavý v loďce, nebo by musel využít jiný dopravní prostředek? Skočte s námi do prázdninové nálady plné výletů a objevování nových krajů s workshopem Na jedné lodi s Janem Zrzavým. Workshop je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a pro rodiče s dětmi. Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)   LEGENDA O UMĚLCI Prohlídka a workshop se zaměří na osobnost umělce a jeho styl. Zrzavý si vybudoval velmi originální vizuální slovník, který odpovídal jeho osobnosti a sám se také svým zjevem, způsobem oblékání i vybavením bytu a ateliéru přibližoval svým dílům. Osobnost Zrzavého a jeho umění jsou tedy nerozlučně spjaty. Během programu budeme sledovat právě charakteristické znaky Zrzavého tvorby, na příkladu fotografií a příběhů, které kolem sebe Zrzavý vytvářel, se zaměříme na jeho uměleckou osobnost a obecně