Vydání nové publikace Lubomír Přibyl: Retrospektiva.

U příležitosti právě probíhající výstavy Lubomíra Přibyla Retrospektiva vyšla stejnojmenná obsáhlá publikace.
Kniha navazuje na autorovu monografii připravenou Jiřím Valochem (Gallery, Praha 2006).
Doplňuje práce z posledních let a více jsou v ní zastoupena díla z padesátých a šedesátých let.
Texty Jany Šindelové, Adama Štěcha, Ilony Víchové a Martiny Vítkové jsou doplněny dobovými texty z let 1964 – 2019.
Tvorbu přibližuje nespočet reprodukcí, řada dobových fotografií a závěrem pohledy do aktuální expozice.

Keplerovo Mysterium Cosmographicum: Věda v umění a umění ve vědě

10/5/2018 v 18:30

Zemřela umělkyně Kateřina Černá, poslední rozloučení se bude konat 31. ledna 2024.