Komentovaná prohlídka výstavy Vitální kolaps s tvůrci

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Vitální kolaps, která proběhne v úterý 26. 2. od 18:30 hodin. Instalací Vás provedou samotní autoři, kurátor Petr Vaňous a tvůrci Ivan Pinkava a Vojtěch Míča. Nenechte si ujít unikátní příležitost ponořit se do expozice v doprovodu jejích autorů.

Rezervace na rezervace@museumkampa.cz. Cena komentované prohlídky k platné vstupence do výstavy je 20 Kč a kapacita je omezená, proto neváhejte brzy rezervovat.

O výstavě
Oba autoři, Ivan Pinkava a Vojtěch Míča, patří ke zlomové generaci, která si zažila poslední fázi totality, její pád a euforii ze znovunabyté svobody. Zdá se, že tato životní okolnost přispěla u obou k citlivému i střízlivému vztahu právě k otázce svobody a s ní spojené kulturní identity. Právě tyto momenty lze nacházet kdesi v nejzákladnějších vrstvách jejich díla.

Tvorba Ivana Pinkavy i Vojtěcha Míči problematizuje zdánlivě jasné a rozumem údajně jednou provždy vyřešené otázky lidské identity a světa, v němž je člověku coby bytosti nutno žít. Oba znovuotevírají, podvracejí vyřčené pravdy o této „aréně“, aby uvolnili prostor pro vývoj a prohloubení lidského poznání a svobody. U Pinkavy se mění sám člověk v „materiál“, který je modelován časem a posléze ukazován jako rezultát jakýchsi procesů, které se brání lidské vědomí pochopit. U Míči jsou to lidské otisky a stopy duchovních aktivit, které oživují hmotu a zbavují ji vesmírného chladu. Fotografie i sochy jsou projevem sounáležitosti jako dialogické formy, v níž se očišťuje základní lidský pocit – pocit osamění a samoty – od fáze neúnosnosti, jež plodí čistou (sebe)negaci, opačným směrem – k pochopení své vlastní situace, jež je zároveň společná nám všem.

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Praha byla krásnější než Řím?

9/2/2019 od 15:00

Obraz činu. Jan Palach v kulturní paměti

5/3/2019 od 18:30