Vzdělávací programy k výstavě Jana Zrzavého

Jan Zrzavý vycházel ze symbolismu počátku 20. století. Byl vždycky svůj, zcela odlišný, po avantgardních počátcích ho můžeme nejblíže přiřadit mezi umělce preferující neoklasicismus, novou věcnost i magický realismus. Lektorské oddělení připravilo programy, které pomohou žákům přiblížit umělcovu tvorbu i jeho samotného.

 

ZRZAVÝ V KOMIKSU

Kolik příběhů vypráví jeden obraz Jana Zrzavého? A kolik historek dají vystavená díla v Museu Kampa dohromady? Zrzavého plátna často vypadají jako opuštěná divadelní scéna, jindy naopak vypráví o zasněné dívce i o Adamovi a Evě. Na workshopu propojíme aktuální literární žánr komiksu s díly notoricky známého českého umělce. Kromě toho se žáci dozvědí více ze Zrzavého života i o způsobu jeho tvorby.

Workshop je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a pro rodiče s dětmi
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

 

NA JEDNÉ LODI S JANEM ZRZAVÝM

Jak vypadají obrazy přímořských krajin vysněných v mysli Jana Zrzavého? Jaké prožitky a vzpomínky se za nimi skrývají? Mohou skrze obrazy promluvit i naše cestovatelské zážitky nebo představy o ideálním místě? A doplul by do nich Jan Zrzavý v loďce, nebo by musel využít jiný dopravní prostředek? Skočte s námi do prázdninové nálady plné výletů a objevování nových krajů s workshopem Na jedné lodi s Janem Zrzavým.

Workshop je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a pro rodiče s dětmi.
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

 

LEGENDA O UMĚLCI

Prohlídka a workshop se zaměří na osobnost umělce a jeho styl. Zrzavý si vybudoval velmi originální vizuální slovník, který odpovídal jeho osobnosti a sám se také svým zjevem, způsobem oblékání i vybavením bytu a ateliéru přibližoval svým dílům. Osobnost Zrzavého a jeho umění jsou tedy nerozlučně spjaty. Během programu budeme sledovat právě charakteristické znaky Zrzavého tvorby, na příkladu fotografií a příběhů, které kolem sebe Zrzavý vytvářel, se zaměříme na jeho uměleckou osobnost a obecně budeme zkoumat budování image umělce. V rámci workshopu si děti zkusí vytvořit na základě filmového plakátu takový mediální obraz umělce s ohledem na hlavní témata, kterým se věnoval.

Workshop je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a pro rodiče s dětmi.
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

Obraz činu. Jan Palach v kulturní paměti

5/3/2019 od 18:30

Komentovaná prohlídka s umělcem Vladimírem Škodou

23/4/2018 v 18:30