Sovak_Westcoast_CZ
_DSC2058
_DSC2042
_DSC2050

24/2/2018 – 27/5/2018

Pravoslav Sovak:
Krajiny času

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sováka, mezinárodně uznávaného grafika, malíře a v posledních letech i fotografa, který se etabloval jako tvůrce výjimečných grafických souborů nejrůznějšími, mnohdy experimentálními technikami, ale také jako uznávaný pedagog Kunsthochschule v Kolíně nad Rýnem, kde jeho ateliérem prošla řada velmi výrazných autorských osobností.

Výstava v Museu Kampa není klasickou chronologickou retrospektivou – uvádí výběr nejvýraznějších prací, jež jsou prezentovány na základě vnitřní spřízněnosti a které ukazují, jak Sovák určité náměty ztvárňoval v rozličných časových obdobích. Velkým tématem je město, jehož proměnu je možné sledovat od raných grafik navazujících na první návštěvu Paříže, přes téměř abstrahované olejomalby začátku šedesátých let až po velkolepé Walls reagující na velké metropole západního typu. Patří k nim i fascinující Installation Imaginaire, jednoduchými zásahy obzvláštňující městský prostor. Poprvé v České republice dostávají velký prostor také Sovákovy kresby s námětem krajin, pobřeží, městských celků či volné abstraktní kompozice vytvářené složitou technikou kombinující kresbu tužkou, perem, akvarel a kvaš. Tyto subtilní práce jsou téměř záznamem plynutí času.

Významné jsou rovněž listy s figurálními náměty – výrazný cyklus Indirect Messages (1970–1972) je jakousi obrazovou syntézou pocitů člověka v situacích daných novými začátky a zároveň poznamenaných prožitými zkušenostmi. Tento cyklus byl těsně po svém vzniku zakoupen Muzeem moderního umění v New Yorku. Velkou pozornost vyvolává též série Museums, ukazující galerijní prostory, návštěvníky a umělecká díla, kteří se vzájemně „pozorují“ – Sovák zde z pozice autora mistrně udržuje mezi vystavenými díly i diváky napětí. Podobně série Deserts, Walls či Beauties patří k tomu nejzajímavějšímu, co na poli grafického média v posledních desetiletích vzniklo. Sovák vytvořil specifickou formu skládaného obrazu, v němž se prolínají různé časové a obrazové vrstvy; ve všech ukazuje mimořádnou vizuální invenci a technickou zručnost.

Dílo Pravoslava Sováka bylo představeno na celé řadě velkých výstav a je velmi dobře zastoupen v mnoha světových galeriích. Znovu a znovu udivuje jak dokonalou technickou formou, tak stále inspirujícím obsahem. A návštěvník navíc vycítí jedinečnou atmosféru, která je ve všech Sovákových dílech přítomna: zvláštní citlivost, nostalgii, touhu a místy náznak specifického humoru daný jeho středoevropským původem.

Pravoslav Sovák (1926, Vysoké Mýto, tehdejší Československo) po ukončení druhé světové války vystudoval uměleckoprůmyslovou školu, v roce 1947 byl asistentem malíře Jana Zrzavého na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po roce 1948 pracoval jako horník a dělník na severní Moravě. Od poloviny padesátých let působil jako grafik ve svobodném povolání, mj. se podílel na vizuálním řešení několika filmů. Jednadvacátého srpna 1968 opustil Československo a odešel do Německa, roku 1978 se usadil v Hergiswilu ve Švýcarsku, kde žije dodnes. Vedle pedagogického působení se věnoval zejména volné tvorbě. Výstava v Museu Kampa je první retrospektivou v jeho rodné zemi.

 

Kurátorka výstavy: Helena Musilová
1. a 2. patro Moderny, 2. patro Schulzova křídla

 

VSTUPNÉ:

Dospělý: 180 Kč
Studenti: 90 Kč
Senior nad 60 let: 90 Kč
Rodina (2 dospělí + 3 děti mladší 15 let): 300 Kč
Dítě do 6 let: zdarma