Odlišné vidění Františka Kupky (přednáška Kateřiny Svatoňové)

Kateřina Svatoňová se v přednášce zaměří zejména na odlišné vidění Františka Kupky a z něj vycházející “odpoutané obrazy” – a to v návaznosti na svou stejnojmennou monografii. Práce Františka Kupky bude sledována v průsečíku několika teoretických a historických kontextů; budou nahlíženy zejména v souvislosti s úvahami o (vícedimenzionálním) prostoru, s dobovými proměnami vnímání a vidění a s vývojem optických médií. Na základě historického průzkumu společensko-vědeckého diskurzu pak Kateřina Svatoňová představí interpretaci samotných obrazů, a to zejména Žena trhající květiny a Kosmické jaro.
přednáška bude vysílána živě na facebooku Musea Kampa