Odlišné vidění Františka Kupky (přednáška Kateřiny Svatoňové)

Kateřina Svatoňová se v přednášce zaměřila zejména na odlišné vidění Františka Kupky a z něj vycházející “odpoutané obrazy” – a to v návaznosti na svou stejnojmennou monografii. Práce Františka Kupky byla sledována v průsečíku několika teoretických a historických kontextů; byly nahlíženy zejména v souvislosti s úvahami o (vícedimenzionálním) prostoru, s dobovými proměnami vnímání a vidění a s vývojem optických médií. Na základě historického průzkumu společensko-vědeckého diskurzu pak Kateřina Svatoňová představila interpretaci samotných obrazů, a to zejména Žena trhající květiny a Kosmické jaro.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (1978) je teoretička filmu a médií. Od roku 2009 působí na Katedře filmových studií FF UK, kde je od roku 2015 vedoucí. Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. Je členkou redakční rady Iluminace, časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu, předsedkyní České společnosti pro filmová studia, kurátorkou několika výstav z dějin filmu a médií (např. Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery, 2017, Dům umění Brno nebo Laterna magika: Dekonstrukce a Aktualizace, 2019, tamtéž), (spolu)editorkou monotematických periodik a odborných publikací (např. spolu s Kateřinou Krtilovou Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií a Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného) a autorkou knih 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (2008), Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (2013) a Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (2016), za kterou obdržela Cenu F. X. Šaldy a Trilobit, a spolu s Lucií Česálkovou publikace Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky (2019).

Variabilní vánoční ozdoby

předvánoční výtvarná dílna

Vladimír Janoušek a politické aspekty v sochařství – panelová diskuse

17.2., 18.00