Vladimír Janoušek a politické aspekty v sochařství – panelová diskuse

Vladimír Janoušek se řadí mezi umělce, kteří měli po roce 1948 možnost svými díly výrazně vstupovat do československého veřejného prostoru. Jeho tvorba byla v rozmezí 40. a počátku 70. let prezentována nejen na domácích a zahraničních kolektivních výstavách či v rámci architektonických a urbanistických projektů, ale především na světových výstavách EXPO v letech 1958, 1967 a 1970. Nástup normalizace však pro něj i pro další československé umělce znamenal cestu na index, zákaz vystavování, publikování a výrazné omezení spolupráce na významných veřejných realizacích.

Do diskuze, zaměřené nejen na dílo Vladimíra Janouška v kontextu tehdejších politických aspektů, ale i na současné otázky uměleckých děl ve veřejném prostoru, přijali pozvání PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D. (VVP AVU), Mgr. Marie Foltýnová Ph.D. (GHMP) a Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. (ÚSTR). Moderuje MgA. Pavel Karous, Ph.D. (Vetřelci a volavky, Scholastika).

přednáška bude přenášena online na Facebooku Musea Kampa

Odlišné vidění Františka Kupky (přednáška Kateřiny Svatoňové)

online přednáška

„Werichova vila je taková naše celoživotní láska” – O Werichově vile s architektem Markem Tichým

Další díl nepravidelného podcastu Musea Kampa nyní k poslechu!