Krystaly na vánočním stole

V tvorbě Vladimíra Janouška hrál motiv krystalu zásadní roli. Nejprve se začal objevovat jako předmět v dívčích rukách, postupně však nabýval na důležitosti a s lidským tělem se začal prolínat. Kolem poloviny šedesátých let se lidské tělo vytratilo a zůstala samotná geometrizující a nefigurální struktura. Sám Janoušek o své fascinaci krystaly v roce 1966 napsal: „Jde mi o cestu, která vede od amorfnosti horniny k jednoznačnosti krystalu, jde mi o organizaci, o oddělování podstatného od beztvaré hmoty.“[1]

[1] Vladimír Janoušek o sobě, Výtvarné umění 16, 1966.

Dívka s krystalem pro Laternu Magiku, 1958-59, polychrom.sádra, drát, v. 185 cm Nadace Věry a Vladimíra Janouškových, foto Ondřej Polák

Postava s krystalem, (1963), svařovaný plech, v. 148 cm Galerie moderního umění v Hradci Králové

Pocta de Chiricovi, 1963, beton, v. 145 cm

Posel, 1964, laminát, patinovaná sádra, v. 85 cm Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

 

Co si takovými krystaly ozdobit sváteční tabuli?

Co budete potřebovat:

 

Postup:

  1. Vyberte si šablony, které budete chtít použít, a vystřihněte si je.
  2. Rozmístěte je na papír, obkreslete a výsledné tvary vystřihněte.
  3. Na vystřižené tvary si přeneste linie, které odpovídají budoucím hranám krystalů.
  4. A papír na těchto místech zpřehýbejte.
  5. Nakonec naneste lepidlo na malé části a tvary slepte.
  6. Výsledné krystaly můžete opatřit háčky a pověsit na stromeček, nebo jimi ozvláštnit mísu s perníčky.

Kódy a krajiny 1: Od krajiny k racionalitě

online přednáška

Variabilní vánoční ozdoby

předvánoční výtvarná dílna