Kódy a krajiny 1: Od krajiny k racionalitě

český neokonstruktivismus pohledem Karla Dudra
Krajinářská východiska byla určující pro mnohé umělce, kteří se v 60. letech dopracovali ke konstruktivistickým tvůrčím přístupům. Zkoumání důležitosti těchto zdrojů a hledání společných rysů i specifik daného směřování u jednotlivých tvůrců bude základním tématem této přednášky. Hlavní zájem je přitom věnován především Zdeňku Sýkorovi a Kamilu Linhartovi, kteří by letos oslavili sto let, stejně jako Vladislavu Mirvaldovi, jehož sté výročí narození si připomeneme v příštím roce. Pro ucelenější pohled se blíže zaměříme i na jejich studiu u Martina Salcmana, působení ve skupině Křižovatka a kontext českého umění šedesátých let.

Karel Dudr je studentem dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K jeho odborným zájmům patří převážně české umění 1. poloviny 20. století, přičemž ve svojí diplomové práci se věnuje české výtvarné kritice v období tzv. třetí republiky. Mimo jiné spolupracoval také na projektu Sochy a města nebo na průvodci 220 míst AVU.

Naslouchání Olgy Karlíkové

online workshop pro menší i větší děti

Krystaly na vánočním stole

předvánoční výtvarná dílna