Kódy a krajiny 1: český neokonstruktivismus pohledem Karla Dudra (Od krajiny k racionalitě)

Krajinářská východiska byla určující pro mnohé umělce, kteří se v 60. letech dopracovali ke konstruktivistickým tvůrčím přístupům. Zkoumání důležitosti těchto zdrojů a hledání společných rysů i specifik daného směřování u jednotlivých tvůrců bude základním tématem této přednášky. Hlavní zájem je přitom věnován především Zdeňku Sýkorovi a Kamilu Linhartovi, kteří by letos oslavili sto let, stejně jako Vladislavu Mirvaldovi, jehož sté výročí narození si připomeneme v příštím roce. Pro ucelenější pohled se blíže zaměříme i na jejich studiu u Martina Salcmana, působení ve skupině Křižovatka a kontext českého umění šedesátých let.

Přednáška bude 26.11. od 18.00 živě vysílána na facebooku Musea Kampa (https://www.facebook.com/museumkampa), její záznam pak bude k dohledání na našich webových stránkách ( https://www.museumkampa.cz/udalosti/ ).

Bílá sukně

20.10., 18:00

Diskuze a komentovaná prohlídka: Rudé století

27. 6., 17:00