Bílá sukně

20.10., 18.00

Na pozadí vybraných děl ze sbírek Musea Kampa se historička umění Kateřina Štroblová zaměří na silnou generaci ženských umělkyň 60. a 70. let. Autorky jako Věra Janoušková, Alena Kučerová, Adriena Šimotová, Eva Kmentová a další patřily k silným uměleckým osobnostem, které ovlivnily české umění druhé poloviny dvacátého století. Jejich dílo i postavení v rámci umělecké scény otevírá otázku pozice žen-umělkyň i problematiku samotného „ženského umění“.

 

akce je součástí cyklu 20 umělců Musea Kampa

přednáška bude živě přenášena na adrese https://www.facebook.com/museumkampa

ZRUŠENO// Záznamy vjemů

ZRUŠENO 17.10., 15.00

Kódy a krajiny 1: český neokonstruktivismus pohledem Karla Dudra (Od krajiny k racionalitě)

26.11., 18.00