Diskuze a komentovaná prohlídka: Rudé století

Komentovaná prohlídka výstavy Rudé století – Století dějin Komunistické strany Československa a Debata Rudé století – politický pohled

27. června 2021, 17:00

Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy Rudé století a na navazující debatu.

V 17:00 v parku Kampa mezi Museem Kampa a Werichovou vilou provede venkovní výstavou Jan Kalous, ředitel Muzea paměti XX. století. Bezprostředně poté bude následovat debata Rudé století ve Werichově vile.

Diskutující: Hana Kordová Marvanová, Jiří Pospíšil, Pavel Žáček

Posledním řečníkem a současně i moderátorem bude spisovatel a novinář Pavel Šafr.

 

Jaké politické dědictví zůstalo po Komunistické straně Československa? Ovlivňuje ještě stále politický, kulturní a společenský život dnešní ČR? Vyrovnali jsme se se zločiny komunismu? A proč nápravy křivd trvaly dlouho a narážely často na různá omezení a limity? 

I na tyto otázky se pokusí, odpovědět účastníci první debaty, kterou v souvislosti s výstavou Rudé století – Století dějin Komunistické strany Československa připravily Museum Kampa a Muzeum paměti XX. století. Debata, konaná na Den památky obětí komunismu připomene také výstavní projekt z předešlého roku věnovaný Miladě Horákové. Diskusi bude moderovat Pavel Šafr. 

Kódy a krajiny 1: český neokonstruktivismus pohledem Karla Dudra (Od krajiny k racionalitě)

26.11., 18.00

Vzpomínka na Medu

8/9 od 10 hodin, zdarma