DUBEN: Kurt Gebauer a socha ve veřejném prostoru

V neděli 28. dubna proběhne na Kampě setkání se sochařem Kurtem Gebauerem, jehož Klecohlavy jsou instalovány na nádvoří Musea Kampa. Meda Mládková se řadu let snažila vybudovat na Kampě sochařský park. Nejvíce se tomu přiblížila v roce 2009, ze kterého pochází jak vizualizace projektu, tak doklady k převzetí záštity Hlavním městem Prahou. Součástí tohoto projektu měla být i díla Kurta Gebauera, pro jehož tvorbu jsou sochy ve veřejném prostoru významnou součástí.

Setkání se sochařem bude rozděleno do tří částí. Nejdříve autor v rámci krátké přednášky představí ukázku svých realizací soch ve veřejném prostoru. Následně skupinu návštěvníků provede parkem na Kampě s komentářem k aktuálně instalovaným dílům. V rámci třetí části programu si budou moci zájemci vyrobit z různých materiálů svá vlastní díla a následně je umístit v parku před Museem Kampa.

Neděle 28. 4. od 15:00 do 18:00

 

Cože? Tady a socha?

Workshop dětem zprostředkovává snahu Medy Mládkové vybudovat v okolí Musea Kampa sochařský park. Děti si budou moci za pomoci lektora vyrobit z různých materiálů svá vlastní díla, která pak budou společně instalovat v prostorách parku. Dílna orientovaná na sochu pomůže dětem vnímat sochy ve veřejném prostoru a uvědomit si, že umění je běžnou součástí našeho života.

Neděle 28. 4. od 15:00 do 17:00

KVĚTEN: GUTfreund

Středa 29. 5. 2019