KVĚTEN: GUTfreund

Meda Mládková věnovala Praze kromě děl Františka Kupky i 17 plastik sochaře Otto Gutfreunda, který patří mezi nejvýznamnější evropské umělce první třetiny 20. století s přesahem do současnosti.

Autorovu tvorbu rozdělila první světová válka na dvě etapy. Na dobu, kdy umělcovy sochy vycházely z kubistických principů, a dobu civilistních soch 20. let. Teoretička umění Kristýna Péčová představí druhou etapu, kdy se Gutfreund živil i navrhováním flakonů na parfémy a zapojoval se do veřejných zakázek. U příležitosti této události Museum Kampa exkluzivně vystaví jedno ze sochařových děl a představí divákům i část autorova osobního archivu.

Pozvání zároveň přijal umělec Dominik Lang, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého a vedoucí ateliéru sochy na pražské UMPRUM. Hovořit bude o tom, jak ho Gutfreundovo dílo inspiruje v jeho vlastní tvorbě. Zároveň také připomene svou výstavu z roku 2013, kdy ve Vídeňské Secession dovolil divákovi v rámci výstavy Expanded Anxiety vstoupit do Gutfreundovy Úzkosti a zjistit tak, co se odehrává uvnitř kubistických soch. Vše doplní četba z deníků Otty Gutfreunda, které v 90. letech redigoval Jiří Šetlík.

Středa 29. 5. 2019

DUBEN: Kurt Gebauer a socha ve veřejném prostoru

Neděle 28. 4. od 15:00 do 18:00

ČERVEN: Ženy v umění

Středa 26. 6. 2019 od 18:30