Vzdělávací programy k výstavě Ateliérová sousedství

Bratři Duchampové, Guillaume Apollinaire, Albert Gleizes, Jean Metzinger a také František Kupka – ti všichni se na začátku 20. století setkávali na pařížském předměstí v Puteaux a kromě toho, že spolu hrávali pétanque pod místním kaštanovníkem, svou tvorbou zásadně zasáhli do vývoje moderního umění. Objevte s námi tuto druhou, nepicassovskobraqueovkou cestu umění!

ŘÍŠE ČTVERCŮ A KRUHŮ

Jak vypadá svět, kde lidé mohou mít hranaté hlavy, oči na čele a místo břicha trojúhelníky? V Říši čtverců a kruhů se děti seznámí nejen se základními geometrickými tvary, ale především hravou formou poznají základní principy kubismu.

Určeno pro MŠ a první stupně ZŠ
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

ZATOČTE STAROSTMI S ISMY!

Komu by se všechny ty -ismy rodící se na počátku minulého století nepletly? Přijďte poznat a vyzkoušet si trojici zásadních hnutí moderního umění, kubismus, futurismus a abstrakci a Zatočte starostmi s ismy!

Vhodné pro ZŠ a SŠ.
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

LÁMÁNÍ FASÁDY

Jak zasáhl kubismus do architektury a sochařství? A co se stane, když se kubistický princip kombinace více zorných úhlů aplikuje jinde, než na dvojrozměrném plátně? Workshop hovoří o tom, že mezi kubisty se neřadili pouze malíři. Proto si přijďte i Vy vyzkoušet zlámat fasády geometrickými tvary!

Určeno pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

OD VĚDY K UMĚNÍ, OD UMĚNÍ K VĚDĚ

Co je čtvrtý prostor, chronofotografie nebo spiritismus? Jak ovlivnily nové poznatky vědy a filozofie či alternativní formy náboženství moderní umělce? A jak spolu souvisí kubismus a kamufláže válečných lodí? To se dozvědí studenti na speciální komentované prohlídce Od vědy k umění, od umění ke vědě!

Určeno pro SŠ
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

Stálé workshopy Musea Kampa

BARVY A TÓNY FRANTIŠKA KUPKA
aneb workshop o abstraktním umění

Abstraktní tvorba malíře Františka Kupky hraje nejen barvami, ale zaznívají v ní i hudebními tóny! Ti nejmladší budou mezi Kupkovými obrazy hledat nerozhodnou pastelku a pomohou jí vybrat si pro sebe ten nejkrásnější barevný odstín. Starší žáci si vyzkoušejí, jakou moc nad nimi má ta která barva a dozví se o psychologii, zákonech a vztazích jednotlivých barevných tónů.

Vhodné pro MŠ, ZŠ a SŠ
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

TAJE MLÝNŮ VÁCLAVA SOVY
architektonický workshop

Jak na nás působí architektura a jak se staví dům? A co teprve muzeum?! Která galerie má tvar spirály a čím je zajímavá budova Sovových mlýnů, sídlo Musea Kampa? To a mnohem více se dozvíte na našem workshopu, kde si mimo jiné vyzkoušíte roli architekta! Žáci se seznámí se zásadními jmény české architektury a nebudeme se vyhýbat ani zahraničním ikonám.

Vhodné pro ZŠ a SŠ
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

JAK SE DĚLÁ VÝSTAVA?

Věděli jste, že se v muzeu každou chvíli posunují zdi? Přijďte poodhalit tajemství muzejního provozu a vyzkoušet si, co to znamená mít jej na starost. Žáci se promění v ředitele vlastního muzea a naplánují celou výstavu včetně transportu a instalace uměleckých děl. Dozvědí se více o fungování kulturní instituce, zjistí, jak těžké je nainstalovat tunovou sochu nebo jak se muzeum chrání od zlodějů.

Vhodné pro ZŠ a SŠ
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Vedle workshopů k nám můžete zavítat i na komentovanou prohlídku. Společně s žáky projdeme výstavu, seznámíme se s prací umělců a budeme diskutovat nad tématy nejen z oblasti výtvarného umění. Komentované prohlídky baví, propojují učivo a otevírají i témata, na která není ve výuce dostatek prostoru.

Jak workshopy probíhají?

S žáky si nejprve prohlédneme Vámi zvolenou výstavu, budeme si s nimi povídat o uměleckých dílech i jejich autorovi zábavnou a srozumitelnou formou. V druhé části programu budou studenti sami tvořit, a to přímo ve výstavních prostorách. Samotná výtvarná činnost je vždy spojena s právě absolvovanou prohlídkou a prací umělce, je inspirovaná jeho dílem i myšlenkami. Workshop tak umožní poznat tvorbu dané umělecké osobnosti z obou stran – teoreticky i prakticky.

Workshopy trvají přibližně 90 minut, prohlídky kolem 1 hodiny. Prohlídky a workshopy také rádi přizpůsobíme osnovám dané třídy i jejím specifickým potřebám (RVP).

Pokud Vás nabídka našich vzdělávacích programů zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím emailu rezervace@museumkampa.cz či na tel. čísle 257 286 166. Kromě informací o Vámi vybraném programu je nutné uvést také věk a přibližný počet žáků, dále pak termín a čas, kdy plánujete Museum Kampa navštívit. Otevírací doba musea je od 10 do 18 hodin od pondělí do neděle.

Těšíme se na Vás!

Eliška Pýchová
vedoucí lektorského oddělení

Pravoslav Sovák – Lektorská komentovaná prohlídka

26/5/2018 v 15:00

Picasso versus Minotaurus

Workshop pro II. stupeň základních škol a střední školy k výstavě Pablo Picasso: Vášeň...