Vzdělávací programy k výstavě Emil Filla a surrealismus 1931–1939

Kubistická malba Emila Filly ve 30. letech minulého století poněkud změnila tvar. Geometrické tvary dostaly novou organickou podobu ženských figur inspirovaných dílem Pabla Picassa. Později začal Filla tematizovat i antickou mytologii a zvířecí zápasy. V Čechách se mezitím v díle Jindřicha Štýrského, Toyen nebo Františka Janouška formoval surrealismus. To, jak se promítla 30. léta dvacátého století do tvorby předních českých umělců, si můžete se třídou prohlédnout a zažít na vlastní kůži na výstavě Muž s hořící hřívou.

BDĚLÉ SNĚNÍ

Přijďte si zkusit ztvárnit ty nejpodivnější sny a představy. Vyzkoušet, jaké to je, když necháte tvořit vlastní nevědomí, stejně jako to ve 30. letech zkoušel Emil Filla, Teige, Toyen a další.

V rámci workshopu se účastníci seznámí s díly našeho významného malíře Emila Filly a jeho současníků. Hravou formou si potrénují vlastní fantazii a imaginaci, vyzkouší si techniku dokreslované koláže a asambláže. Zkusí si tak projít stejným procesem tvorby, jaký praktikoval například Jindřich Štýrský.

Vhodné pro ZŠ a SŠ.
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

MYTICKÝ ZÁPASNÍK

Prostřednictvím zkoumání výtvarného umění se toho mohou žáci a studenti dozvědět mnoho napříč humanitními vědami. Workshop Mytický zápasník jim skrze dílo Emila Filly zprostředkuje méně známé mytologické příběhy a poodhalí, proč se vůbec umělci ve 30. letech měli tendence vracet k antice.

Vhodné pro ZŠ a SŠ.
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

POSTAVA, FIGURA, FILLA

Každý máme svoje. Každé je jiné, jinak vypadá a každý se k němu jinak chováme. Je totiž jenom naše – lidské tělo. Postava a figura je něco, co se ve výtvarném umění opakuje od jeho počátků. Co vše má na figuraci vliv a jak s tělem naložili umělci ve 30. letech? To vše si na workshopu Postava, figura, Filla vyzkoušíme.

Vhodné pro ZŠ a SŠ.
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

Stálé workshopy Musea Kampa

BARVY A TÓNY FRANTIŠKA KUPKA
aneb workshop o abstraktním umění

Abstraktní tvorba malíře Františka Kupky hraje nejen barvami, ale zaznívají v ní i hudebními tóny! Ti nejmladší budou mezi Kupkovými obrazy hledat nerozhodnou pastelku a pomohou jí vybrat si pro sebe ten nejkrásnější barevný odstín. Starší žáci si vyzkoušejí, jakou moc nad nimi má ta která barva a dozví se o psychologii, zákonech a vztazích jednotlivých barevných tónů.

Vhodné pro MŠ, ZŠ a SŠ.
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

TAJE MLÝNŮ VÁCLAVA SOVY
architektonický workshop

Jak na nás působí architektura a jak se staví dům? A co teprve muzeum?! Která galerie má tvar spirály a čím je zajímavá budova Sovových mlýnů, sídlo Musea Kampa? To a mnohem více se dozvíte na našem workshopu, kde si mimo jiné vyzkoušíte roli architekta! Žáci se seznámí se zásadními jmény české architektury a nebudeme se vyhýbat ani zahraničním ikonám.

Vhodné pro ZŠ a SŠ.
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

JAK SE DĚLÁ VÝSTAVA?

Věděli jste, že se v muzeu každou chvíli posunují zdi? Přijďte poodhalit tajemství muzejního provozu a vyzkoušet si, co to znamená mít jej na starost. Žáci se promění v ředitele vlastního muzea a naplánují celou výstavu včetně transportu a instalace uměleckých děl. Dozvědí se více o fungování kulturní instituce, zjistí, jak těžké je nainstalovat tunovou sochu nebo jak se muzeum chrání od zlodějů.

Vhodné pro ZŠ a SŠ.
Cena: 600 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Vedle workshopů k nám můžete zavítat i na komentovanou prohlídku. Společně s žáky projdeme výstavu, seznámíme se s prací umělců a budeme diskutovat nad tématy nejen z oblasti výtvarného umění. Komentované prohlídky baví, propojují učivo a otevírají i témata, na která není ve výuce dostatek prostoru.

Jak workshopy probíhají?

S žáky si nejprve prohlédneme Vámi zvolenou výstavu, budeme si s nimi povídat o uměleckých dílech i jejich autorovi zábavnou a srozumitelnou formou. V druhé části programu budou studenti sami tvořit, a to přímo ve výstavních prostorách. Samotná výtvarná činnost je vždy spojena s právě absolvovanou prohlídkou a prací umělce, je inspirovaná jeho dílem i myšlenkami. Workshop tak umožní poznat tvorbu dané umělecké osobnosti z obou stran – teoreticky i prakticky.

Workshopy trvají přibližně 90 minut, prohlídky kolem 1 hodiny. Prohlídky a workshopy také rádi přizpůsobíme osnovám dané třídy i jejím specifickým potřebám (RVP).

Pokud Vás nabídka našich vzdělávacích programů zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím emailu rezervace@museumkampa.cz či na tel. čísle 257 286 166. Kromě informací o Vámi vybraném programu je nutné uvést také věk a přibližný počet žáků, dále pak termín a čas, kdy plánujete Museum Kampa navštívit. Otevírací doba musea je od 10 do 18 hodin od pondělí do neděle.

Těšíme se na Vás!

Eliška Pýchová
vedoucí lektorského oddělení

Vzdělávací programy k výstavě Ateliérová sousedství

pro mateřské, základní a střední školy

10/11/18 Dílna pro děti s rodiči

10/11/18 Museum Kampa pro rodiny od 15:00