2016_kirchner_expozice1
2016_kirchner_expozice2
2016_kirchner_expozice3
2016-Kirchner_reprodukce02_CZ

21/6 – 25/9/2016

Zdeňek Kirchner

Museum Kampa se ve spolupráci s Muzeem umění a designu v Benešově a Občanským sdružením Paměť Jiřího Vovse uspořádalo výstavu umělce, jehož dílo bylo u nás neprávem opomíjeno v důsledku dějinných zvratů v druhé polovině dvacátého století. Návštěvníkům Musea Kampa se tak nabídla jedinečná příležitost zhlédnout průřez Kirchnerovy tvorby zahrnující jak období, kdy působil na tuzemské scéně, tak ve francouzském exilu. Těžištěm výstavy jsou obrazy ovlivněné lettrismem a jazzem, ale vystaveno je i několik velmi málo známých objektů. Zdeněk Kirchner se narodil v Jablonci nad Nisou v roce 1934, vystudoval UMPRUM Praha v ateliéru Adolfa Hoffmeistera a v Čechách se živil převážně typografickou úpravou knih a plakátů. Po odchodu do Paříže spolupracoval s Jiřím Kolářem a mezinárodním hnutím Signes Espaces. Výstava v Museu Kampa plní dluh k umělci, jež se nemohl prosadit v prostředí nepřejícím svobodné tvorbě. Násilné a nevratné přesazení kořenů Kirchner tak jako mnozí další čeští emigranti nenesl lehce a návratu do vlasti se již nedožil. Zemřel v roce 1987 a jeho dílo by bylo možná zapomenuto, kdyby přítel Jiří Voves nepřivezl po sametové revoluci obrazy do Prahy a neprezentoval je díky výstavním prostorám sdružení Paměť, které právě kvůli Kirchnerovu odkazu založil. Nyní je největší část Kirchnerovy pozůstalosti uložena v Museu umění a designu v Benešově.

 

Kurátor: David Železný
Konírna
Návštěvnost: 21 388