RUDE_INSTAGRAM_1080x1080

15/5/ 2021 - 1/8/2021

Rudé století Sto let existence Komunistické strany Československa

Výstava bude reflektovat století existence KSČ a jejího vlivu na společnost. Jak bylo možné, že se z antisystémové strany první čs. republiky stala po druhé světové válce síla, která určovala následujících více než 40 let podobu společnosti. Projekt představí zásadní dějinné mezníky této politické strany, vůdčí představitele a provázanost českého a slovenského komunismu se sovětským bolševismem. Upozorní na likvidaci tzv. třídních nepřátel, na elitářství komunistických vůdců, na fenomén politických procesů a jejich následnou reflexi, na strnulost normalizačního režimu. Připomene komunistickou cenzuru a propagandu.