Dívenka s holubicí vede nocí slepého Minotaura Blind Minotaur Guided in the Night by a Little Girl with a Pigeon 11 1934
Web

15/9/ 2018 – 27/1/ 2019

Pablo Picasso. Vášeň a vina.

Ve třicátých letech, kdy soubor La Suite Vollard vznikl, dosáhl Picasso skutečné slávy. V roce 1932 byla v pařížské Galerii Georges Petit uspořádána jeho první monumentální retrospektivní výstava, kde bylo možno vidět 225 obrazů, sedm soch a šest ilustrovaných knih. Autor nedávno oslavil 50. narozeniny, z chudého španělského imigranta se vyšvihl do role mezinárodní hvězdy. Navzdory Velké krizi ceny jeho raných obrazů lámaly rekordy.
V intimní grafické sérii pro přítele a galeristu Ambroise Vollarda objevujeme Picassa jako umělce jednoznačně nadčasového. Cyklus sta grafických listů vznikl v letech 1930 až 1937 a je rozčleněn do několika oddílů nazvaných Rozmanitosti, Sochařův ateliér, Boj lásky, Minotaurus, Rembrandt, Slepý Minotaurus, Portréty Ambroise Vollarda. Rozmanitosti představují východisko. Motivy modelek, mladých námořníků, akrobatů, fauna a hydry přecházejí do výrazně ucelenější série Sochařova ateliéru. Klid a pohodu této části cyklu věnované otázkám umění narušují listy s Minoaturem. Jeho vášeň ničí vše, co sochař vybudoval. Ve čtyřech listech je Slepý Minotaur veden nocí děvčátkem s holubicí. Kampak asi? Výtvarně směrem ke Guernice. Čtyři tisky jsou věnovány ikoně umění – Rembrandtovi. Poslední tři grafiky zobrazují adresáta cyklu Ambroise Vollarda.
Hlavní ženskou roli v cyklu hraje Picassova tehdejší milenka a později matka jeho dcery Mayi, Marie-Thérèse Walter. Řecký sochař je Picassovou rolí. Jen on se mohl přirovnávat k Feidiovi jako k symbolu umění, technické dokonalosti a nadčasové formy. Příběh se odehrává v ateliéru pod sloupořadím na řeckém ostrově, snad na Krétě. Atmosféra je jednoznačně smyslná, nazí aktéři, měkké podušky, zátiší s lahví vína, ovocem a květinami, ve výhledu z okna dominuje silueta hor. Sochy přebírají zakulacenou vypouklost modelky, vůně tělesné rozkoše povlává mezi průhlednými závěsy a pokrčenými prostěradly. Sex a umělecká tvorba zde existují v jasné souvislosti.
Minotaur je novým obrazem Picassa, jakým byl v růžovém období harlekýn – šašek, jenž mluví pravdu. Minotaur je člověk uvnitř proměny – ten, kdo se mění. Změna je vášní a vinou z názvu výstavy.
Třicátá léta, dekáda, která pro Picassa započala velmi nadějně, přinesla mu úspěch a slávu, končila trpce a tragicky, rozlukou s manželkou Olgou, odchodem Ambroise Vollarda, tvůrčí krizí a válečným kataklyzmatem. Picasso byl nazýván největším objevitelem, zaklínačem obrazů, Próteem – mistrem proměn. Je umělcem, jenž má stále co sdělit současné ustavičně se měnící době. Cesta do centra labyrintu La Suite Vollard vede nejen do Picassovy mysli, ale i do hlubin umění a poznání.

PABLO PICASSO (1881-1973)
25.10.1881 narodil se v Málaze ve Španělsku
1897 studuje na královské akademii San Fernando v Madridu ve Španělsku
1900 poprvé v Paříži, od 1901 tu žije trvale
1901 přijal příjmení své matky Picasso, první výstava v Paříži v Galerii Ambroise Vollarda
1901 – 1904 modré období
1905 – 1907 růžové období
1907 namaloval Avignonské slečny
1907 – 1909 inspirace africkými maskami
1909 – 1912 analytický kubismus
1912 – 1919 syntetický kubismus
1918 – 1939 neoklasicismus a surrealismus
1930 – 1937 vznik La Suite Vollard pro galeristu Ambroise Vollarda
1937 vznik obrazu Guernica
1957 Maluje Dvorní dámy podle Velázqueze
8.4.1973 zemřel v Mougins ve Francii, je pochován na zahradě zámku Vauvenargues

2. patro Moderny

VSTUPNÉ:

Dospělý: 190 Kč
Studenti: 100 Kč
Senior nad 60 let: 100 Kč
Rodina (2 dospělí + 3 děti mladší 15 let): 350 Kč
Dítě do 6 let: zdarma