_0019221

14/9/ 2018 – 7/10/ 2018

NEW IN 2018. Nová díla ve sbírce Musea Kampa.

Posláním Musea Kampa je podporovat vztah domácích i zahraničních návštěvníků k výtvarnému umění, seznamovat veřejnost s moderním a současným výtvarným uměním a přispívat k znovuvytvoření a posílení povědomí kulturních hodnot a tradice. Museum Kampa, založené významnou čechoameričankou, sběratelkou a mecenášku Medou Mládkovou, zakladatelkou Nadace Jana a Medy Mládkových, která Museum zřizuje, patří k nejvyhledávanějším galerijním institucím v Praze, vedle toho spravuje jednu z nejdůležitějších sbírek v Česku, soustředěnou zejména na umění 20. století, s občasnými přesahy ke století 19. a 21.

Jádro kolekce tvoří původní sbírka Jana a Medy Mládkových, která se vedle děl Františka Kupky a Otty Gutfreunda soustředila zejména na autory tzv. neoficiální scény, kterým její podpora usnadňovala často nelehký život v socialistickém Československu. Meda Mládková byla přes veškerý svůj zájem a znalosti přece jenom odkázána na místní prostředníky, kteří díky neexistenci klasické výtvarné scény nemohli informačně pokrýt všechno; např. stranou pozornosti Medy Mládkové tak zůstala většina mimopražských autorů. Nicméně tato základní kolekce představuje obrovskou hodnotu, jak uměleckou, tak kulturní.

Současná akviziční politika, vedle doplňování základního fondu, se soustřeďuje na doplnění autorů, kteří z různých důvodů stáli mimo pozornost Medy Mládkové, většinou proto, že se pohybovali v regionech. Kromě nich se začala pozornost soustřeďovat také na díla autorů, kteří po násilném ukončení Pražského jara odešli do zahraničí – za zmínku stojí například kolekce děl Františka Kyncla nebo Tomáše Rajlicha. Z dalších významných akvizic letošního roku jsou to například kolekce Karla Adamuse a Jiřího Kubového, oba reprezentují konceptuálně orientovanou tvorbu; expresivní a následně přísně geometrický přístup je charakteristický pro brněnského Pavla Rudolfa; pozoruhodné jsou surrealistické práce téměř zapomenutého básníka a malíře Milana Nápravníka, který také odešel do emigrace. Výjimečnou prací je získání obrazu z osmdesátých let jednoho z nejvýznamnějších malířů současnosti Jana Merty; mimořádně významným souborem je série prostorových kreseb – plastik Jitky Svobodové. Aktuální tvorbu „klasiků“ naší scény představují například velké akvarely Milana Grygara.

Výstava New in 2018 představuje výběr z akvizic letošního roku – ukazuje mj. pestrost a šíři záběru Musea Kampa. Další zajímavé práce, jako například další díla Milana Grygara nebo Jitky Svobodové je možné shlédnout ve stálé expozici Musea Kampa v Moravském Krumlově.

kurátor: Helena Musilová