z cyklu vystrihovanky 77 LOB 08 1a

1/10/ 2020 - 11/10/2020

NEW IN 2020 nová díla ve sbírce Musea Kampa

Posláním Musea Kampa je podporovat vztah domácích i zahraničních návštěvníků k výtvarnému umění, seznamovat veřejnost s moderním a současným výtvarným uměním a přispívat k znovuvytvoření a posílení povědomí kulturních hodnot a tradice. Museum Kampa, založené významnou čechoameričankou, sběratelkou a mecenáškou Medou Mládkovou, zakladatelkou Nadace Jana a Medy Mládkových, která Museum zřizuje, patří k nejvyhledávanějším galerijním institucím v Praze, vedle toho spravuje jednu z nejdůležitějších sbírek v Česku, soustředěnou zejména na umění 20. století, s občasnými přesahy ke století 19. a 21.

Jádro kolekce tvoří původní sbírka Jana a Medy Mládkových, která se vedle děl Františka Kupky a Otty Gutfreunda soustředila zejména na autory tzv. neoficiální scény, kterým její podpora usnadňovala často nelehký život v socialistickém Československu. Meda Mládková byla přes veškerý svůj zájem a znalosti přece jenom odkázána na místní prostředníky, kteří díky neexistenci klasické výtvarné scény nemohli informačně pokrýt všechno; např. stranou pozornosti Medy Mládkové tak zůstala většina mimopražských autorů. Nicméně tato základní kolekce představuje obrovskou hodnotu, jak uměleckou, tak kulturní.

Současná akviziční politika, vedle rozšířování základního fondu, se soustřeďuje na doplnění autorů, kteří z různých důvodů stáli mimo pozornost Medy Mládkové, většinou proto, že se pohybovali v regionech. Kromě nich se Museum Kampa cílí také na díla autorů, kteří po násilném ukončení Pražského jara odešli do zahraničí – za zmínku stojí například kolekce děl Františka Kyncla nebo Tomáše Rajlicha.

V rámci dlouhodobého cyklu New In! (přírůstky Musea Kampa) představujeme olomoucké autory Slavoje Kovaříka a Zdeňka Kučeru, brněnského Leonida Ochrymčuka, které ukazují modifikace výtvarných směrů a podnětů v lokálních centrech, dále na jednom díle prezentujeme dlouhá léta neznámou geometrickou tvorbu Josefa Hampla a také jednu práci Miloše Cvacha, který po roce 1968 odešel do Francie a aktivně se zapojil do tamní výtvarné scény.