Milada HORÁKOVÁ, politièka, soud, politický proces

27/6/ - 24/8/ 2020

Milada Horáková

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových si každý rok připomíná památku právničky a poslankyně Milady Horákové, jejíž neústupnost ve vykonstruovaném politickém procesu a následný trest smrt se staly symbolem odporu proti všem formám totalitních režimů. Milada Horáková je synonymem odvahy, ochoty bojovat proti bezpráví, nespravedlnosti a manipulacím – což činí i v současnosti její odkaz stále mimořádně aktuálním.
Kromě pravidelné vzpomínkové akce, konané 27. června, v den popravy Milady Horákové, připravuje Museum Kampa i výstavu, mapující její osudy, tedy zejména protinacistickou činnost, aktivní působení ve veřejném životě po skončení druhé světové války (působila jako poslankyně Ústavodárného národního shromáždění či jako předsedkyně Svazu československých žen aj.), i zinscenovaný politický proces, v němž byla jako jediná žena odsouzena k trestu smrti pro údajnou špionáž a velezradu. Součástí výstavy bude i „druhý“ život Milady Horákové, zrušení rozsudku v roce 1958 a rehabilitace jejího jména v roce 1990. Obecně tato výstava ukáže nebezpeční politické zvůle a diktatury a nutnost se stále a znovu proti všem takovým projevům stavět.
Výstavu připravuje Petr Blažek, historik ústavu pro studium totalitních režimů, který se specializuje na československé dějiny druhé poloviny 20. století. Výstava bude nainstalována v parku Kampa, podél cesty spojující Museum Kampa s Werichovou vilou, otevřena bude v polovině června a pro veřejnost bude přístupna zdarma.

Každý rok si připomínáme památku právničky a poslankyně Milady Horákové, jejíž trest smrti ve vykonstruovaném politickém procesu se stal symbolem odporu proti všem formám totalitních režimů. Milada Horákovou vnímám jako synonymum odvahy, ochoty bojovat proti bezpráví, nespravedlnosti a manipulacím. Doufám, že naše iniciativa pomůže udržet její odkaz stále živý a podnětný pro dnešní i budoucí generaci.

JUDr. Jiří Pospíšil
poslanec Evropského parlamentu
předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových