7plus1_01
7plus1_03
7plus1_02
7plus1_expozice2
7plus1_expozice1

31/5 – 28/9/2016

7+1 Mistři českého skla

Výstava sedmi, respektive osmi mistrů českého skla koncepcí navazuje na výstavní projekt z roku 1983, který uskutečnila Meda Mládková v American Craft Museu v New Yorku (dnešní MAD − Museum of Arts and Design). Tehdy byli prezentováni Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, René Roubíček, Věra Lišková, Jiří Harcuba, Václav Cigler a Vladimír Kopecký. Tedy plejáda nejvýraznějších osobností, které zásadním způsobem přispěly k emancipaci skla jako výsostného materiálu volné umělecké tvorby. Tuto newyorskou přehlídku mnozí pokládají za přelomový počin, jež přiblížil aktuální českou sklářskou scénu americkému publiku a přispěl k jejímu fenomenálnímu úspěchu v USA. Výstava v Museu Kampa tyto umělce znovu připomíná a zároveň je poctou vloni zesnulé Miluši Roubíčkové. Základ výstavy tvoří exponáty ze sbírkového fondu Musea Kampa. Dílům každého umělce je poskytnut samostatný prostor, v němž vynikají specifika a originalita. Výstava vznikla v odborné spolupráci s pražským Uměleckoprůmyslovým museem.

 

Kurátor: Milan Hlaveš
1. patro Moderny, 1. patro Schulzova křídla
Návštěvnost: 25 402