Ve středu Evropy

V roce 1988 připravili Meda Mládková a Dieter Ronte, tehdejší ředitel Museums Moderner Kunst ve Vídni, výstavu s názvem Expressiv. Ta představila umění druhé poloviny 80. let z prostoru geograficky vymezitelného jako bývalé Rakousko Uhersko – i když v úvodním textu si jako jedno z témat vymezili otázku, jestli se střední Evropa jako idea přežila, když už neexistuje jako politická entita. Tato výstava a pohled obou autorů výstavy jsou impulzem pro diskusi věnovanou umění střední Evropy. Budeme se snažit pojmenovat důvody, proč dává nebo naopak nedává smysl v současnosti tento pojem používat.

Diskutovat budou Lujza Kotočová, Barbora Kundračíková a Pavlína Morganová. Diskuzi bude moderovat Helena Musilová.

Lujza Kotočová vystudovala dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2019 zvítězila v soutěži studentů dějin umění Paragone – Ceny prof. Milana Tognera. V současné době působí jako asistentka výzkumného projektu Behind the Artwork. Thinking Art Against the Cold War’s Bloc Polarity. K hlavním oblastem jejího odborného zájmu patří intelektuální vlivy na uměleckou produkci v období pozdního socialismu, institucionální rámce výtvarné kritiky a širší problematika dokumentace a archivování efemérního umění.

Barbora Kundračíková působí v Muzeu umění Olomouc/ Středoevropském foru. Od roku 2013 je kurátorkou sbírky moderní grafiky, mezi lety 2012 a 2016 byla koordinátorkou projektu Central European Art Database. Od roku 2018 spolupracuje s Centrem pro výzkum fotografie ÚDU AV ČR. Zabývá se moderním a současným uměním, fotografií a proměnami teorie obrazu v kontextu anglo-americké analytické estetiky.

Pavlína Morganová působí jako prorektorka pro umění, vědu a rozvoj Akademie výtvarných umění v Praze a vedoucí VVP AVU. Na Akademii přednáší dějiny českého umění 20. století. Je autorkou mnoha knih, například „Procházka akční Prahou / Akce, performance, happeningy 1939-1989“ či „Akční umění“. Jako kurátorka připravila například výstavy „Někdy v sukni / Umění 90. let“, „Začátek století“, či „Insiders / Nenápadná generace 2. pol. 90. let“.

Naslouchání Olgy Karlíkové

online workshop pro menší i větší děti

Krystaly na vánočním stole

předvánoční výtvarná dílna