MUSEUM V KAPSE

Museum v Kapse je zájmový výtvarný kroužek, který vychází z výstav Musea Kampa. Společně budeme poznávat a tvořit – lekce jsou vedeny jako galerijní animace, které na sebe navazují a mají stanovené i jednotlivé dílčí cíle. Našim cílem je, aby děti bavilo chodit na výstavy a chceme rozvíjet jejich kreativitu, fantazii a tvořivost.

V době uzavření musea, v návaznosti na vládní nařízení, nabízíme možnost připojit se k lekcím online z pohodlí domova, všechny lekce se snažíme přizpůsobit domácím podmínkám. Jakmile to bude možné, vrátíme se opět do galerijního prostředí na Kampě.

Kapacita kroužku je 10 dětí, což zaručuje individuální přístup zkušené lektorky.


Od 22.2. každé pondělí od 16:00 do 18:00
Předběžné přihlášky na email lektorskeoddeleni@museumkampa.cz nejpozději do 19.2..
Kroužek se otevírá při minimálním počtu pěti dětí
První lekce zdarma. Dále se děti zapisují na celé pololetí.

Cena: 1800 Kč za pololetí (18 lekcí)

Dotazy zasílejte na lektorskeoddeleni@museumkampa.cz, případně volejte či pište na 732 875 540.

Svišťouni Olgy Karlíkové a deep listening s Pavlem Klusákem

23.9., (17:00) 18:00

Mezi sochami

10.7.-26.8. šifrovací hra pro dospělé, rodiny s dětmi i pokročilejší hráče