ZRUŠENO // Kódy a krajiny

ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SE PŘEDNÁŠKA ODKLÁDÁ NANEURČITO

Český neokonstruktivismus pohledem Karla Dudra a Jaroslava Vančáta

 

V lednu letošního roku by 100 let oslavili dva významní čeští umělci: Kamil Linhart a Zdeněk Sýkora. Nejen je připomenou ve svých příspěvcích naši dva milí hosté. Karel Dudr je mladý kunsthistorik, který se ve své bakalářské práci obhájené na FF UK věnoval krajinářským východiskům českého neokonstruktivismu. V současné chvíli pracuje tamtéž na své magisterské práci, v níž se zabývá otázkou výtvarné kritiky v době třetí republiky. Jaroslav Vančát, který studoval u Zdeňka Sýkory, se dnes věnuje především výtvarné pedagogice a její teorii. Působí na FHS UK, Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a externě též na pražské VŠUP. Kromě teorie kreativity a analýzy obrazu se dlouhodobě zabývá fenomenologií a sémiotikou.

Jak vnímají fenomén českého neokonstruktivimu? Co má společného krajinomalba se strukturou? A jaký byl Zdeněk Sýkora učitel?

Od přednášejících se dozvíte nejen to, ale i mnohé další o českém neokonstruktivismu a jeho představitelích.

 

Karel Dudr: Od krajiny k racionalitě

Jaroslav Vančát: Konstruktivní kódy

MUSEUM V KAPSE

pravidelný výtvarný kroužek pro děti každé pondělí 16:00–18:00

Mezi zdí a plátnem

10.10., 15.00