B1

Vladimír Janoušek, Mistr Jan Hus, 1950, materiál a rozměry nezjištěny (nedochováno)

29. června 1950 složil Vladimír Janoušek státní závěrečnou zkoušku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze stojící postavou Jana Husa. Ta se dochovala jen na černobílé fotografii.

D4

7. prosince

E4

9. prosince