D4

Dne 27. října 1948 si Vladimír Janoušek vzal svou spolužačku z ateliéru Josefa Wagnera, sochařkou Věrou Havlovou. Věrnost si měli slíbit před sochou Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka na pražském Petříně. Svědci na svatbě byli profesor filozofické propedeutiky a francouzštiny z reálného gymnázia v Jilemnici Luděk Kult a sochař Miloslav Chlupáč. Jako svatební dar dostali novomanželé na stroji psaný překlad Básně čtené na svatbě André Salmona od Guillauma Apollinaira z jeho sbírky Alkoholy.

Svatba Věry a Vladimíra Janouškových, 27. 10. 1948

E3

6. prosince

B1

8. prosince