F1

Vladimír Janoušek, Kolotoč, 1945–1946, patinovaná sádra, 40 × 65 cm, foto Oto Palán

Po návratu do Prahy v červnu 1945 se Vladimír Janoušek neúspěšně hlásil na AVU, roku 1946 se dostal na UMPRUM do ateliéru Josefa Wagnera. V červnu 1945 přišel do Prahy, kde po neúspěšné zkoušce na Akademii vstoupil pod vlivem Zdeňka Palcra na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (od 1946 Vysoká škola uměleckoprůmyslová) k profesoru Josefu Wagnerovi. Na škole učil rovněž teoretik umění Václav Nebeský, jenž Janouška podstatně ovlivnil. Mezi Janouškovy spolužáky patřili například Miloš Chlupáč, Zdeněk Palcr, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Alina Szapocznikov či Věra Havlová, jeho budoucí manželka.

E1

3. prosince

B4

5. prosince