E1

Vladimír Janoušek, 1939

V letech 1940 a 1941 byl Vladimír Janoušek zaměstnán u stavební firmy v Hostinném, v letech 1941 a 1942 studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně a v roce 1942 byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Tam nastoupil do ateliéru prof. Karla Dvořáka, ale studia musel zakrátko přerušit. Nucené práce pro německou Říši strávil na pile ve slezském Oelsu, odkud koncem války utekl.

A2

2. prosince

F1

4. prosince