D1

Jaromír Zemina, foto: Ota Hájek

Přítel manželů Janouškových, již zmiňovaný kunsthistorik a teoretik Jaromír Zemina je bratrancem Vladimíra Janouška. Zemina ve svých textech staršího bratrance často vzpomíná, typicky když popisuje okolnosti své cestu k umění: „Ale tehdy jsem už snil o tom, že se stanu umělcem, a nebylo to v naší rodině a příbuzenstvo nijak výjimečné, vždyť umělec byl můj otec a na uměleckou cestu se právě vydával můj starší bratranec Vladimír Janoušek a hlavně k němu jsem vzhlížel jako ke vzoru a příkladu vybízejícímu k následování.“

Jaromír Zemina, Jiné texty, Praha 2000, s. 7

D2

21. prosince

C1

23. prosince