Výstavou Elusive fusion

Máme výstavu, ale nemůžete ji vidět. 💔
A aby nás to mrzelo o něco méně, připravili jsme pro vás několik krátkých video komentovaných prohlídek, na kterých vás autor PASTA ONER provede jednotlivými fůzemi svého díla s Muchou tak, jak je poskládal kurátor výstavy Karel Srp.

Bílá sukně. Ženské umělecké osobnosti 60. a 70. let ze sbírek Musea Kampa pohledem Kateřiny Štroblové

přednáška

Výstavou Olgy Karlíkové Naslouchání

komentovaná video-prohlídka