Bílá sukně. Ženské umělecké osobnosti 60. a 70. let ze sbírek Musea Kampa pohledem Kateřiny Štroblové

Na pozadí vybraných děl ze sbírek Musea Kampa se historička umění Kateřina Štroblová zaměří na silnou generaci ženských umělkyň 60. a 70. let. Autorky jako Věra Janoušková, Alena Kučerová, Adriena Šimotová, Eva Kmentová a další patřily k silným uměleckým osobnostem, které ovlivnily české umění druhé poloviny dvacátého století. Jejich dílo i postavení v rámci umělecké scény otevírá otázku pozice žen-umělkyň i problematiku samotného „ženského umění“.

Kreslené zpěvy Olgy Karlíkové s Vítem Zavadilem

přednáška

Výstavou Elusive fusion

komentovaná video-prohlídka