03

Olbram Zoubek (1926–2017)

Sochařství studoval za války na UMPRUM v ateliéru Josefa Wagnera. V rané fázi své tvorby se inspiroval antickým sochařstvím, časem se zaměřil především na povrch soch, až se dopracoval k jednoduše rozpoznatelnému autorskému výrazu. Opakování vysokých a štíhlých figur, elegantních postav zachycených ve strnulých pozicích, je někdy vnímáno jako projev pozdější tvůrčí stagnace, bezesporu se však jedná o jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších českých sochařů. Jeho díla naleznete na mnoha místech ve veřejném prostoru nejen v Praze, ale i v řadě menších měst, například v Litomyšli. Tam Zoubek v sedmdesátých letech pracoval na restaurování sgrafitové výzdoby zámku – právě restaurátorské práce mu za minulého režimu zajišťovaly obživu.